Studiebegeleiding

“Iedereen kan lopen, fietsen, voetballen, studeren,… maar iedereen kan, mits veel oefening, daarin nog véél vaardiger worden als hij daartoe de kans krijgt én die kans ook grijpt !”

De cel ‘studiebegeleiding’ is opgericht omdat KRC Genk naast de sportieve prestaties in het voetbal ook de studies van de spelers ter harte neemt. Een voetbalclub is van maatschappelijk en dus ook van pedagogisch/educatief  belang. Het is onze taak om alle spelers van KRC Genk zo goed mogelijk te  begeleiden en erop toe te zien dat hun schooltraject zo goed mogelijk wordt afgewerkt.

           Hoe combineer ik sport en studie optimaal ?

Een zeer goede communicatie tussen speler, ouder, studiebegeleider en school is noodzakelijk. Op die manier vormen we een team en kunnen we samen duidelijke doelen nastreven zoals:

  • behalen van een diploma secundair onderwijs;
  • voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters;
  • ontwikkelen van de speler in zijn totaliteit.

Studieproblemen zijn vaak het resultaat van uitstelgedrag of ontbreken van structuur en zelfdiscipline. Timemanagement en studieplanning zijn belangrijke pijlers. Het moeilijkste is deze pijlers tot uitvoering te brengen.

Wij helpen u graag verder en hopen op een positieve en constructieve samenwerking, u mag ons altijd contacteren:

Kjell Vanderlinden, Franstalige spelers   +32 474 248 239 - kjell.vanderlinden@krcgenk.be
Ann Lemmens, Atlascollege   +32 496 419 872 - ann.lemmens@atlascollege.be