Anti geweld

Er wordt vastgesteld dat er tijdens voetbalwedstrijden een verhoging is waar te nemen van zowel fysiek als verbaal geweld ten opzichte van de scheidsrechters. Dit is ook een gegeven dat bij jeugdwedstrijden wordt waargenomen.Daarom worden trainers en ploegbegeleiders en spelers erop aangewezen dat er onmiddellijk maatregelen zullen genomen worden door de verantwoordelijken van de club alsook door de betrokken scheidsrechters.Onmiddellijke uitsluiting van elke speler die de fysieke in integriteit van de scheidsrechter en/of assistenten aantast (duwen, trekken, verdringen, enz...)

Bij protest van meerdere spelers zal de eerste betwister onmiddellijk de gele kaart krijgen.
Eventueel opstellen van een verslag voor het bevoegd comité.
Het bestuur van de jeugdafdeling zal erop toezien dat deze regels zullen gevolgd worden, 
zodat we allen model kunnen staan van terughoudendheid en respect tegenoverstaan van de spelleiders en tegenstrevers.

Aan de supporters wordt gevraagd de ploegen aan te moedigen en een voorbeeld te willen zijn voor alle spelers. Hevig en fanatiek supporteren voor je eigen club moet zeker kunnen, maar dit kan en mag NOOIT een aanleiding of reden zijn voor enig geweld.

Al dragen we misschien niet dezelfde clubkleuren in ons hart, vriendschap en verdraagzaamheid moet kunnen bestaan onder de supporters, want enkel dan wordt het voetbal terug een feest! Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers.

De geboden van Fair Play:


1. Speel sportief
2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in uw verlies
3. Volg de regels van het spel
4. Respecteer tegenstanders, ploegmaats, scheidsrechters, officiëlen, 
trainers/afgevaardigden, vrijwilligers, supporters
5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen
6. Promoot het voetbal
7. Verwerp corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren voor de populariteit van onze sport
8. Help andere om aan deze verleidingen te weerstaan
9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak
10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal.